Parallaxes for Star-forming Regions in the Inner Perseus Spiral Arm

Authors: 
Zhang, Bo; Reid, Mark J.; Zhang, Lian; Wu, Yuanwei; Hu, Bo; Sakai, Nobuyuki; Menten, Karl M.; Zheng, Xingwu; Brunthaler, Andreas; Dame, Thomas M.; Xu, Ye
Year: 
2 019
Sub project: 
A
Journal Reference: 
AJ 157, 200